تعریف ژنراتور: ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل و در نهایت تولید برق می نماید که این کار معمولا از طریق القای الکترومغناطیسی صورت می گیرد. القای الکترومغناطیسی با حرکت روتور در اطراف استاتور فراهم می شود که میدان الکتریکی، از طریق یک آهنربای دائم و یا آهنربای مغناطیسی می باشد. این انرژی مکانیکی توسط موتوری که به ژنراتور متصل یا به اصطلاح کوپل شده تولی می شود که به مجموع این دو دستگاه موتور ژنراتور می گویند یا generating set نامیده می شود.

 
انواع ژنراتور • ژنراتور STAMFORD POWER ساخت کشور چین • ژنراتور مکالته ساخت کشور ایتالیا • ژنراتور مکالته ساخت کشور چین • ژنراتور استمفورد Stamford • ژنراتور تک فاز • ژنراتور سه فاز