گیربکس قلب تپنده و یکی از اجزای حیاتی صنایع گوناگون است. وظیفه‌ی اصلی گیربکس‌ انقال توان مکانیکی از منبع تولید آن به مصرف کننده، با کاهش دور و افزایش گشتاور خروجی است.

motovario-logo-thumb-150x150
logo_cmyk_payoff_pos_10280968
logo
yilmaz-logo-150
logo sharif
NMRV-Logo-and-Pic(1)
 
شاکرین
logo
siti-logo-thumb-150x150